Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen

Klanten

Jan Paul van Soest Advies voor Duurzaamheid voerde projecten uit voor:

Adviesgroep Waddenzeebeleid
AgentschapNL
Ahrend Inrichten
Algemene Energieraad
Berkel Milieu
Campina International
CE Delft/Green4Sure
Circulus
Cogen
Coram International
CROW
Dutch Japanese Trading Organisation Dujat
Eneco
Energie Dialoog Nederland
EnergieNed
Energy Valley
Essent
Gasunie
Gemeente Rotterdam
Groningen Sea Ports
Havenbedrijf Rotterdam/Maasvlakte II
ICCO
IMSA Amsterdam
INSID
International Gas Union
Kempen & Co
Milieufederatie Gelderland
Ministerie van EZ
Ministerie van VROM
Ministerie van LNV
Natuur & Milieu
NVTB
NWO
Nuon
NVRD
NZO, Nederlandse Zuivel Organisatie
Planbureau voor de Leefomgeving
Postcodeloterij
Productschap Tuinbouw
Provincie Flevoland
Provincie Gelderland
Provincie Zeeland
Provincie Zuid Holland
ROM Rijnmond
Rotterdam Climate Initiative
Regieorgaan Energietransitie
Sensor Universe
Shell International
Shell Research Foundation
Stuurgroep IJsselsprong
SVM Pact
Total
Task Force Biodiversiteit
ThermPhos International
Triodos Bank
Veluwse Afval Recycling VAR
Vrom-raad